Deklaracja członkowska

Pobierz deklarację członkowką Stowarzysznia - Deklaracja Członkowska [PDF] 

lub odbierz ją w wersji papierowej u SOŁTYSA - Józefa Nierychło / Wiceprezesa SPP /.