2022.06.10.Ciąg dalszy Odtworzenie krzyża przydrożnego przy ulicy Dworcowej w Pilchowicach

 Odtworzenie krzyża przydrożnego przy ulicy Dworcowej w Pilchowicach

W 2021 roku zaczęliśmy realizować duże przedsięwzięcie, do którego przymierzaliśmy się od czterech lat – odtworzenie bardzo zniszczonego przez upływ czasu przydrożnego krzyża przy ul. Dworcowej. Zbieraliśmy środki na ten cel w czasie zbiórek publicznych przeprowadzanych podczas jarmarków świątecznych organizowanych przez SPP w latach 2018 i 2019. W marcu 2021 roku wystąpiliśmy do FUNDACJI JSW z wnioskiem o udzielenie darowizny w wysokości 18 000,00 zł na ten cel. Pod koniec 2021 roku otrzymaliśmy dofinansowanie i dzięki temu mogliśmy rozpocząć realizację planów.Bardzo zniszczony postument wraz z figurą Matki Boskiej został przeniesiony na dawny przyklasztorny cmentarz przy ul. Strażaków, na co wyraził zgodę Urząd Gminy Pilchowice.Oryginalny krzyż się nie zachował – spadł z postumentu pod koniec XX wieku i połamał się.Postument nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków utworzonej w 2009 roku ani do Krajowego Rejestru Zabytków, stanowi jednak ważny element dziedzictwa materialnego naszej wsi. Według pozyskanych informacji jest bardzo prawdopodobne, że krzyż w tym miejscu postawił Stanisław Wiechula chłop z Wilczy. W ten sposób uczcił wybudowanie w 1860 roku swojego nowego domu w Pilchowicach, w którym spędził ostatnie lata swojego życia.Na początku roku 2022 pogoda pozwoliła na kontynuowanie prac przygotowawczych niezbędnych przed montażem nowego krzyża z piaskowca. Został wylany solidny fundament pod krzyż - beton zasponsorowała firma Global Beton Sp. z o.o. z Rybnika.W połowie lutego zostały przywiezione elementy krzyża wraz z postumentem i figurą Matki Boskiej, które zamówiliśmy jeszcze w 2021 roku. Elementy krzyża zostały kilkakrotnie zaimpregnowane. W maju rozpoczęto montaż krzyża. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom będących jednocześnie radnymi naszej Rady Sołeckiej udało się w ciągu kilku dni go zmontować. Całością prac od początku kierował Wojciech Gąbka.Z pieniędzy pozyskanych podczas naszych zbiórek publicznych w latach 2018 – 2019 partycypowaliśmy w zakupie nowego krzyża, opłaciliśmy koparkę, samochód ciężarowy przewożący stary postument na przyklasztorny cmentarz, kupiliśmy impregnat do piaskowca, pręty do mocowania poszczególnych elementów krzyża, korpus Jezusa Chrystusa na krzyż. Figura została dodatkowo zaimpregnowana dzięki pomocy naszego księdza proboszcza Dariusza Gołka.Udostępnienie sprzętu budowlanego wykorzystanego podczas montażu zawdzięczamy rodzinie Skubisz. Kleje niezbędne do montażu krzyża ofiarowali prywatni sponsorzy. Wszystkim ogromnie dziękujemy.Całość naszych wydatków to 4 620,21 zł, darowizna FUNDACJI JSW w wysokości 18 000,00 zł została w całości wykorzystana na zakup nowego krzyża z piaskowca, a łączne koszty przedsięwzięcia to 22 620,21 zł.Z ogromną dumą patrzymy na efekt. Pod koniec maja zostało ukończone przedsięwzięcie, w przygotowaniu którego wzięło udział ponad sto osób przez cztery lata. Jest to najlepszy dowód na to, że wspólnymi siłami można wiele zrobić.

Anna Surdel